Uppdaterade simtider 2022.01.01

Måndag 20-21:oo 2 banor, Vattnets Hus

Onsdag 20-21:oo, 2 banor, Vattnets Hus

Lördag 08-09, 2 banor, Vattnets Hus

Söndag 08-09, 2 banor, Vattnets Hus

admin